circleclean รับซื้อคอมเก่า รับซื้อคอมเสีย รับซื้อคอมพิวเตอร์เก่าเสีย


Leave a comment

ร้านรับซื้อคอมเก่า 081-186-1864

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 200 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 100 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 4 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 10 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 800 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 20 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 130 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 60 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 10 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 21/2/2016 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า

Advertisements


Leave a comment

ราคาไอซีเก่า รับซื้อไอซีเก่า081-186-1864

1. IC แต้มทอง กิโลกรัมละ 5000 บาท
2. IC ขา 4 ด้าน กิโลกรัมละ 500-1000 บาท
3. IC ขา 2 ด้าน กิโลกรัมล่ะ 80-180 บาท

รับซื้อไอซีเก่า รับซื้อไอซีมือสอง รับซื้อไอซีเสีย รับซื้อไอซีมือถือ ร้านรับซื้อไอซี วอ ศาลายา 0811861864

ไม่ว่าไอซีแบบไหนส่งมาตีราคาก่อนได้ครับ ไอซีดีคุณค่าอย่าทิ้ง

ส่งรูปสินค้ามาก่อนได้ครับ LINE = woraponr

 

 


Leave a comment

ร้านรับซื้อคอมเก่า 081-186-186-4

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 200 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 100 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 4 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 10 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 800 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 20 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 130 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 60 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 10 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 27/12/2016 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า


Leave a comment

ร้านรับซื้อของเก่าคอมพิวเตอร์เก่า 081-186-186-4

Leave a comment

ร้านรับซื้อมือถือเก่า 5/10/2559

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 200 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 100 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 4 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 10 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 800 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 20 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 130 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 60 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 5 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 5/10/2016 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า


Leave a comment

ร้านรับซื้อมือถือเก่า 24/5/2559

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 150 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 100 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 4 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 5 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 750 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 15 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 130 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 80 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 5 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 24/5/2016 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า


Leave a comment

ราคารับซื้อคอมพิวเตอร์เก่า 081-186-1864

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 150 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 130 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 5 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 5 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 700 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 13 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 140 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 80 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 5 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 27/2/2016 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า
http://www.circlean.webiz.co.th


Leave a comment

ร้านรับซื้อแผงวงจร เครื่องใช้ไฟฟ้าศาลายา นครปฐม กรุงเทพ วันที่9 กันยายน 2558

1.รับซื้อเมนบอร์ดเก่า การ์ดจอ แลน ซาว เมนอบอร์ด 130 บาทต่อกิโลกรัม,
เมนบอร์ดโน็ตบุค 190 บาท
2.CPUเก่า ราคา ซีพียู
CPU 486 กิโลกรัมละ 6700 บาท
CPU รุ่น Pro กิโลกรัมละ 2000 บาท
CPU รุ่นกระเบื้อง กิโลกรัมละ 1500 บาท
CPU รุ่นพลาสติก เหล็ก กิโลกรัมละ 150 บาท
3.RAM แรมหนา 200 บาท , RAM แรมบาง 400 บาท
4.PowerSupply กล่องฟาวเวอร์ ราคากิโลกรัมละ 20 บาท
5.จอ Moniter เก่า ราคาจอละ 130 บาท
6.Harddisk กิโลกรัมละ 30 บาท
7.เครื่องถ่ายเอกสาร FAX Printer and Scanner กิโลกรัมละ 4 บาท
8.CD&DVD RW กิโลกรัมละ 5 บาท
9.คีย์บอร์ด เมาส์ กิโลกรัมละ 5 บาท
10.ฟิลม์คียบอร์ด กิโลกรัมละ 60 บาท
11.แบตโน๊ตบุค 5 บาท
12.แผ่น CD กิโลกรัมละ 5 บาท DVD โลละ 5 บาท
13.บอร์ดขยะ บอร์ดแย่ กิโลกรัมละ 9 บาท
14.บอร์ดโทรศัพท์ กิโลกรัมละ 700 บาท
14.1 โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 13 บาท มีจำนวนโทรมาครับ
14.2 แบตโทรศัพท์มือถือ กิโลกรัมละ 5 บาท
15.ราคาเคสคอมพิวเตอร์(อุปกรณ์ครบ) ตัวละ 140 บาท
16.บอร์ดเขียว บอร์ดลอง บอร์ดปริ้นเตอร์ กิโลกรัมละ 80 บาท
17.ซิม SIM มือถือ ราคา กิโลกรัม 80 บาท
18.ยูพีเอส UPS สำรองไฟราคากิโลกรัมละ 5 บาท

081-186-186-4 วอ ศาลายา ร้านรับซื้อแผงวงจรเก่า จอเก่า ประมูลของเก่าบริษัท
LINE  woraponr

*** Update 17/9/2015 *** .
รับซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ,คอมพิวเตอร์เก่า-เสีย,คอมเก่า